65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

ŠVP – Kuchařské práce (od 1.9.2022), zpracováno podle RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

ŠVP – Kuchařka/Kuchař (pro dobíhající 2. a 3. ročník), zpracováno podle RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

V průběhu vzdělávání tohoto 3-letého oboru vzdělání si žáci osvojí nezbytné vědomosti a dovednosti a získají tyto odborné kompetence: uplatnění požadavků na hygienu v gastronomii, ovládání přípravy vybraných druhů pokrmů a nápojů, vykonání prací spojených s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním služeb hostům.

Absolventi oboru se uplatní ve stravovacích službách jako kuchaři, v provozech rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Zároveň najdou uplatnění v ubytovacích službách.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Potraviny a výživa 2 1 1 4
Stolničení 0 2 0 2
Technologie 3 3 2 8
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve škole a odloučených pracovištích Karmelitská a Chabařovická: