29-51-E/02 Potravinářské práce

ŠVP – Pekařské práce (od 1.9.2022), zpracováno podle RVP 29-51-E/02 Potravinářské práce

ŠVP – Pekařka/Pekař (pro dobíhající 2. ročník), zpracováno podle RVP 29-51-E/02 Potravinářské práce

V průběhu 2-letého vzdělávání v tomto oboru jsou žáci připravováni především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě chleba, běžného pečiva, trvanlivého pečiva a cukrovinek, případně konzerv apod.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník Celkem hodin
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 3
Občanská nauka 1 1 2
Matematika 1,5 1,5 3
Tělesná výchova 2 2 4
IKT 1 1 2
Finanční gramotnost 0,5 0,5 1
Suroviny 2 2 4
Zařízení závodů 1 0 1
Technologie 4 5 9
Praktická cvičení 1,5 1,5 3
Odborný výcvik 15 17,5 32,5
Celkem hodin týdně 31 33,5 64,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve školní pekárně a odloučeném pracovišti Karmelitská.