69-54-E/01 Provozní služby

ŠVP – Provozní služby (od 1.9.2022), zpracováno podle RVP 69-54-E/01 Provozní služby

ŠVP – Pokojská/Pokojský (pro dobíhající 2. ročník), zpracováno podle RVP 69-54-E/01 Provozní služby

Absolventi tohoto 2-letého oboru jsou připraveni na vykonávání úklidových prací v sociálních či ubytovacích zařízeních, kancelářích a veřejných prostorách. Rovněž jsou připraveni k přípravě jednoduchých pokrmů a nápojů, k šití a opravám prádla a bytových doplňků. Absolventi ovládají praní a žehlení prádla a oděvů.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník Celkem hodin
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 3
Občanská nauka 1 1 2
Matematika 1,5 1,5 3
Tělesná výchova 2 2 4
IKT 1 1 2
Finanční gramotnost 0,5 0,5 1
Společenská výchova 1 0 1
Rodinná výchova 1 1 2
Technologie 3 4 7
Materiály 2 2 4
Praktická cvičení 1,5 1,5 3
Odborný výcvik 15 17,5 32,5
Celkem hodin týdně 31 33,5 64,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve škole a odlučeném pracovišti Chabařovická