PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Volná místa pro 2. kolo:

2. KOLO

 č. 1 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v jednotlivých

oborech vzdělání kategorie typu E.

 č. 2. Aktuální písemné doporučení ke vzdělávání z vyšetření uchazeče

        školským poradenským zařízením.

 č. 3 Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

2. stupeň mínus 10 bodů

3. stupeň mínus 40 bodů

                                                         od 21 hodin NA výše mínus 20 bodů

Průměrná známka celkem (3):

1. 00 – 1, 10 maximálně 35 bodů

1, 11 – 1, 20 maximálně 30 bodů

1, 21 – 1, 30 maximálně 25 bodů

1, 31 – 1, 40 maximálně 20bodů

1, 41 – 1, 50 maximálně 15 bodů

1, 51 – 1, 60 maximálně 10 bodů

1, 61 – 2, 00 maximálně 5 bodů 

Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je 90.

www.ouvysehrad.cz

Informace o vzdělávání:

Mgr. Eva Veverová

tel: 224 911 449

e-mail: veverova@ouvysehrad.cz

Vzor přihlášky ke stažení zde.

Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ke stažení zde.

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.