Projekt Šablony I OUV byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je realizován v období 1.1.2023 – 30.6.2025.  Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004868