75-41-E/01 Pečovatelské služby

ŠVP – Pečovatelské služby (od 1.9.2022), zpracováno podle RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby

ŠVP – Pečovatelka/Pečovatel (pro dobíhající 2. a 3. ročník), zpracováno podle RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Absolvent tohoto 3-letého oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Psychologie 1 0 0 1
Epidemiologie a hygiena 1 1 0 2
Zdravověda 2 2 1 5
Společenská výchova 0 1 0 1
Technologie 1 2 2 5
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve spolupráci se sociálními partnery: