STRUČNÁ HISTORIE ODBORNÉHO UČILIŠTĚ VYŠEHRAD

Historie současného Odborného učiliště Vyšehrad je spjata s rokem 1943. Dne 1. listopadu tohoto roku byla založena speciální škola Pomocná učňovská škola se sídlem v Prokopově ulici, č. 100 v Praze na Žižkově. Ředitelem školy se stal Jiří Bolze, pedagogický sbor tvořilo 8 učitelů. Školní docházku zde zahájili 53 žáci, jejichž vzdělávání probíhalo ve čtyřech školních třídách. Škola poskytovala širokou vzdělávací nabídku, žáci školy se mohli vyučit 25-ti různým řemeslům. Tato vzdělávací instituce byla určena absolventům pomocných škol a mladým lidem bez ukončeného základního vzdělání a jakékoliv kvalifikace, kteří si zde doplňovali teoretické vzdělání.

Budova OU Vyšehrad
Budova OU Vyšehrad

Od roku 1943 do roku 1949 škola dvakrát změnila své sídlo. V roce 1949 přidělil škole pražský magistrát prázdnou budovu bývalé radnice ve Vratislavově ulici, č. 6, kde určitou dobu sídlilo gymnázium. Téhož roku byly přejmenovány pomocné školy na školy zvláštní. Škola získala s novou budovou i nový název: Základní odborná škola zvláštní se sídlem ve Vratislavově ulici, č. 6, v Praze na Vyšehradě.

Z důvodu narůstajícího zájmu o školu a z důvodu nevyhovující prostorové kapacity se škola v 1965 poprvé rozdělila. Z celkového počtu 39-ti vyučovaných oborů jich zůstalo v budově ve Vratislavově ulici 28, výuka zbylých 11-ti oborů, vztahujících se ke stavebním profesím, se přemístila do nově zřízené Zvláštní učňovské školy v Praze Michli, Michelská 12.

Budova OU Vyšehrad
Budova OU Vyšehrad

Ve školním roce 1982/1983 se škola ve Vratislavově ulici, opět z důvodu nevyhovující prostorové kapacity, rozdělila podruhé. V budově zůstala výuka oborů zaměřených ke službám. Výuka všech kovooborů byla přemístěna do Odborného učiliště v Praze Bohnicích, ve Svídnické ulici – následné Odborné učiliště a Praktická škola se sídlem v Praze Kobylisích, v Chabařovické ulici, č. 4/1125.

Škola v průběhu své historie prošla rozsáhlou modernizací a rekonstrukcí. Čtyřikrát změnila místo svého působení a osmkrát byl změněn její název. Od roku 2005 se datuje název Odborné učiliště Vyšehrad. V současné době je ředitelem Odborného učiliště Vyšehrad Mgr. Josef Filip.

K 1. lednu 2017 došlo ke sloučení Odborného učiliště Vyšehrad s Odborným učilištěm a Praktickou školou Chabařovická 4/1125, Praha 8 s tím, že přejímací organizací je Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 s odloučeným pracovištěm  Chabařovická 4/1125, Praha 8.

Budova OU Chabařovická
Budova OU Chabařovická