78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

ŠVP – Praktická škola dvouletá, zpracováno podle RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Během školní docházky jsou žáci vedeni k samostatnosti a tím snadnějšímu zařazení a uplatnění v životě. V rámci svých možností a individuálních schopností se mohou uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve veřejném stravování, ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, případně v chráněných pracovištích.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 25. 5. 2010, č. j. 13 155/2010-28. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2017 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník Celkem hodin
Český jazyk a literatura 3 3 6
Anglický jazyk 1 1 2
Občanská nauka 2 2 4
Matematika 2 2 4
Tělesná výchova 3 3 6
IKT 1 1 2
Finanční gramotnost 1 0 1
Základy přírodních věd 2 1 3
Hudební a dramat.výchova 1 1 2
Výtvarná výchova 2 1 3
Rodinná výchova 4 2 6
Technologie 4 3 7
Příprava pokrmů 6 6 12
Praktické činnosti 0 6 6
Celkem hodin týdně 32 32 64

Praktická příprava žáků je zajišťována ve škole.
Zde je fotogalerie Praktické školy.