Odborné učiliště Vyšehrad
Vratislavova 31/6, Vyšehrad
128 00 Praha 2

Budova Odborného učiliště Vyšehrad se nachází v centru Prahy, tudíž má dobrou dopravní dostupnost. Vzdělávání je přednostně určeno žákům se zdravotním znevýhodněním. Předpokladem přijetí je splněných 9 let povinné školní docházky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru. Vzdělávání žáků je členěno na teoretické a praktické vyučování.

Naší prioritou je všestranná pozornost věnovaná žákům a snaha o vytváření příjemného klimatu školy.