ČASOVÝ PLÁN 2022/2023

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 30. 8. 2022 (8 – 14 h)

• 1. pedagogická rada 30.8.2022 v (9 – 10 h)

• školení BOZP, PO, HACCAP 30.8.2022 (11:00 – 12:15)

• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2021/22 30.8.2022 (12:30 – 14:00) + 31.8.2022 (8:00 – 14:00)

Září

• zahájení školního roku 1. + 5.9.2022

• atletické dny 9. + 16.9.2022 (9 – 12 h)

náhradní termín ZZ:
– písemná část 9.9.2022
– praktická část 12. + 13.9.2022
– ústní část 20.9.2022

Říjen

• předložení výroční zprávy školy 21.10.2022

• dny ředitelského volna 24. + 25.10.2022

• podzimní prázdniny 26. + 27.10.2022

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10.00 do 12.00 hodin 11.11.2022

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 18.11.2022

• ředitelské volno 18.11.2022

• záznam o problémových žácích 22.11.2022

2. pedagogická rada od 14.30 hodin 23.11.2022


• Třídní schůzky 23.11.2022

SCHOLA PRAGENSIS 24. – 26.11.2022

Prosinec

• den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 15.12.2022

• vánoční jarmark 15.12.2022

• vánoční prázdniny 23.12.2022 – 2.1.2023

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 3.1.2023

• den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 12.1.2023

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA 13.1.2023

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 13.1.2023

• předání TABULKY (třídního přehledu) 17.1.2023

3. pedagogická rada od 14.30 hodin 18.1.2023

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 31.1.2023

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 30.6.2023

II. pololetí

Únor

• jednodenní pololetní prázdniny 3.2.2023

Březen

• jarní prázdniny 13. – 19.3.2023

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15.3.2023

• LVVK

Duben

• velikonoční prázdniny 6.4.2023

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 14.4.2023

• záznam o problémových žácích 14.4.2023

4. pedagogická rada od 14.30 hodin 19.4.2023

třídní schůzky 19.4.2023

Květen

• uzavření klasifikace a docházky za II. pololetí + KATEDRA 26.5.2023

• podklady smluvních pracovišť OV 26.5.2023

• sportovně turistický kurz

• předání tabulky (třídního přehledu) 30.5.2023

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky od 14:30 31.5.2023

Červen

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 5.6.2023

• předání vysvědčení třídě PrŠ 2. 5.6.2023

• ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
– písemná část 6.6.2023
– praktická část 7. + 8.6.2023
– ústní část 14. + 15.6.2023

• závěrečná zkouška PrŠ
– praktická část 6.6.2023
– ústní část 14.6.2023

• dny ředitelského volna : 6.6. + 15.6.2023

• slavnostní předávání VL + vysvědčení o ZZ 20.6.2023 na NOVOMĚSTSKÉ RADNICI ve 12.00 hodin

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 16.6.2023

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 16.6.2023

• předání TABULKY (třídního přehledu) 21.6.2023

• 6. pedagogická rada pro I. + II. r. od 14:30 22.6.2023

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 30.6.2023


Září 2023

dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2022/23 nejpozději do 30.9.2023

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 8.9.2023
praktická část 11. + 12.9.2023
ústní část 18.9.2023

Plánované dny ředitelského volna: 24. + 25.10.2022, 18.11.2022,
(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)