ČASOVÝ PLÁN 2021/2022

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 30. 8. 2021 (8 – 14)

• 1. pedagogická rada 30.8.2021 v (9 – 10 h)

• školení BOZP, PO, HACCAP pro ped. pracovníky 30.8.2021 (10:30 – 12:00)

• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2020/21 30.8.2021 (12 – 14 h) + 31. 8.2021 (8 – 14 h)

Září

• zahájení školního roku 1. + 6.9.2021

• atletické dny 3. + 7.9.2021 (9 – 12 h)

náhradní termín ZZ:
– písemná část 8.9.2021
– praktická část 9. + 10.9.2021

Říjen

• předložení výroční zprávy školy 20.10.2021

• podzimní prázdniny 27. + 29.10.2021

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10.00 do 12.00 hodin 12.11.2021

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 19.11.2021

• záznam o problémových žácích 23.11.2021

2. pedagogická rada od 14.00 hodin 24.11.2021


• Třídní schůzky naplánované na 24.11.2021 se nekonají!!
třídní schůzky v 17.00 hodin 24.11.2021

SCHOLA PRAGENSIS 25. – 27.11.2021 PROBĚHNE ON-LINE

Prosinec

den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 16.12.2021 ZRUŠENO

vánoční jarmark 16.12.2021 ZRUŠENO

• vánoční prázdniny 23.12.2021 – 2.1.2022

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 3.1.2022

den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 13.1.2022 ZRUŠENO
(tímto reflektujeme současnou hygienickou situaci)

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA 14.1.2022

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 14.1.2022

• předání TABULKY (třídního přehledu) 18.1.2022

3. pedagogická rada od 14.00 hodin 19.1.2022 ZRUŠENO
(tímto reflektujeme současnou hygienickou situaci)

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 31.1.2022

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 30.6.2022

II. pololetí

Únor

• jednodenní pololetní prázdniny 4.2.2022

Březen

• jarní prázdniny 7. – 13.3.2022

• školní soutěž „Hrátky s matematikou“

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15.3.2022

• LVVK

Duben

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 13.4.2022

• velikonoční prázdniny 14.4.2022

• záznam o problémových žácích 19.4.2022

4. pedagogická rada od 14.00 hodin 20.4.2022

třídní schůzky v 17.00 hodin 20.4.2022

Květen

• uzavření klasifikace a docházky za II. pololetí + KATEDRA 27.5.2022

• podklady smluvních pracovišť OV 27.5.2022

• předání tabulky (třídního přehledu) 30.5.2022

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky od 14:00 31.5.2022

Červen

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 3.6.2022

• předání vysvědčení třídě PrŠ 2. 3.6.2022

• ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
– písemná část 6.6.2022
– praktická část 7. + 8.6.2022
– ústní část 14. + 15.6.2022

• závěrečná zkouška PrŠ
– praktická část 6.6.2022
– ústní část 14.6.2022

• slavnostní předávání VL + vysvědčení o ZZ 21.6.2022

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 17.6.2022

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 21.6.2022

• předání TABULKY (třídního přehledu) 21.6.2022

• 6. pedagogická rada pro I. + II. r. od 14:00 22.6.2022

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 30.6.2022

Září 2022

dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2021/22 nejpozději do 30.9.2022

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 7.9.2022
praktická část 8. + 9.9.2022
ústní část 16.9.2022

Plánované dny ředitelského volna:27.9.2021, 6.6., 14.6., 15.6.2022
(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)