ČASOVÝ PLÁN 2024/2025

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 26. 8. 2024 (9 – 12 h)

• 1. pedagogická rada 27.8.2024 v 9 h

• školení BOZP, PO, HACCAP 29.8.2024 v 9h

• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2023/24 26., 27., 28. 8. 2024

Září

• zahájení školního roku 2. + 9.9.2024

náhradní termín ZZ:
– písemná část 11.9.2024
– praktická část 12. + 13.9.2024
– ústní část 19.9.2024

Říjen

předložení výroční zprávy školy 18.10.2024

• podzimní prázdniny 29. + 30.10.2024

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10.00 do 12.00 hodin 8.11.2024

• podklady z pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 15.11.2024

• záznam o problémových žácích 18.11.2024

2. pedagogická rada od 14.30 hodin 20.11.2024

• Třídní schůzky 20.11.2024 v 16:00 hodin

SCHOLA PRAGENSIS 21. – 23. 11. 2024

Prosinec

• den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 12.12.2024

• vánoční jarmark 12.12.2024

• vánoční prázdniny 23.12.2024 – 3.1.2025

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 6.1.2025

• den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 16.1.2025

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí,  17.1.2025

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 17.1.2025

• předání TABULKY (třídního přehledu) 20.1.2025

3. pedagogická rada od 14.30 hodin 22.1.2025

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 30.1.2025

• jednodenní pololetní prázdniny 31.1.2025

II. pololetí

Únor

• jarní prázdniny 10. – 16.2.2025

Březen

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 14.3.2025

• LVVK 24. – 28. 3. 2025

Duben

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 4.4.2025

• záznam o problémových žácích 7.4.2025

4. pedagogická rada od 14.30 hodin 9.4.2025

třídní schůzky 9.4.2025 v 16:00 hodin

• velikonoční prázdniny 17.4.2025

Květen

• uzavření klasifikace a docházky vycházejících ročníků za II. pololetí 19.5.2025

• podklady smluvních pracovišť OV 19.5.2025

• předání tabulky (třídního přehledu) 20.5.2025

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky od 14:30 22.5.2025

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 30.5.2025

Červen

• ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
– písemná část 2. 6. 2025
– praktická část 3. + 4.6.2025
– ústní část 10. + 11.6.2025

• závěrečná zkouška PrŠ 2.
– praktická část 2.6.2025
– ústní část 10.6.2025

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., 13.6.2025

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 13.6.2025

• předání TABULKY (třídního přehledu) 16.6.2025

• 6. pedagogická rada pro I. + II. r. od 14:30 18.6.2025

•  sportovně turistický kurz 22. – 26.6. 2025

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 27.6.2025


Září 2024

nástup pedagogických pracovníků 25. 8. 2025 (9 – 12)

dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2024/25 26. – 29. 8. 2025 (9 – 12)

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 9.9.2025
praktická část 10. + 11.9.2025
ústní část 18.9.2025

Plánované dny ředitelského volna: 2., 3., 4., 10., 11. 6. 2025

(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)