ČASOVÝ PLÁN 2023/2024

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 30. 8. 2023 (8 – 14 h)

• 1. pedagogická rada 30.8.2023 v 11 h

• školení BOZP, PO, HACCAP 30.8.2023 (08:30 – 11:00)

• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2022/23 30.8.2023 (12:30 – 14:00) + 31.8.2023 (8:00 – 14:00)

Září

• zahájení školního roku 4. + 11.9.2023

• atletické dny 8. + 15.9.2023 (9 – 12 h)

náhradní termín ZZ:
– písemná část 8.9.2023
– praktická část 11. + 12.9.2023
– ústní část 18.9.2023

Říjen

• 80 let od založení školy 19.10.2023

předložení výroční zprávy školy 20.10.2023

• podzimní prázdniny 26. + 27.10.2023

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10.00 do 12.00 hodin 10.11.2023

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 16.11.2023

• záznam o problémových žácích 20.11.2023

2. pedagogická rada od 14.30 hodin 22.11.2023


• Třídní schůzky 22.11.2023 v 16:00 hodin

Prosinec

• den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 14.12.2023

• vánoční jarmark 14.12.2023

• vánoční prázdniny 23.12.2023 – 2.1.2024

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 3.1.2024

• den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 11.1.2024

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA 19.1.2024

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 19.1.2024

• předání TABULKY (třídního přehledu) 22.1.2024

3. pedagogická rada od 14.30 hodin 24.1.2024

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 31.1.2024

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 28.6.2024

II. pololetí

Únor

• jednodenní pololetní prázdniny 2.2.2024

• jarní prázdniny 5. – 11.2.2024

Březen

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15.3.2024

• LVVK

• velikonoční prázdniny 28.3.2024

Duben

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 19.4.2024

• záznam o problémových žácích 22.4.2024

4. pedagogická rada od 14.30 hodin 24.4.2024

třídní schůzky 24.4.2024 v 16:00 hodin

Květen

• uzavření klasifikace a docházky za II. pololetí + KATEDRA 20.5.2024

• podklady smluvních pracovišť OV 20.5.2024

• sportovně turistický kurz

• předání tabulky (třídního přehledu) 21.5.2024

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky od 14:30 23.5.2024

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 31.5.2024

Červen

• ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
– písemná část 3. 6. 2024
– praktická část 4. + 5.6.2024
– ústní část 11. + 12.6.2024, 13.6.2024

• závěrečná zkouška PrŠ 2.
– praktická část 3.6.2024
– ústní část 11.6.2024

• slavnostní předávání VL + vysvědčení o ZZ 18.6.2024

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 17.6.2024

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 17.6.2024

• předání TABULKY (třídního přehledu) 18.6.2024

• 6. pedagogická rada pro I. + II. r. od 14:30 20.6.2024

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 28.6.2024


Září 2024

nástup pedagogických pracovníků 26. 8. 2024 (9 – 12)

dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2023/24 27. – 30. 8. 2024 (8 – 12)

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 11.9.2024
praktická část 12. + 13.9.2024
ústní část 19.9.2024

Plánované dny ředitelského volna: 29.9.2023, 3.,5.,11.,12.6.2024

(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)