Výrobky žáků lze objednat dle nabídkových listů telefonicky od 8.00 do 13.00 hodin nebo e-mailem, vždy s dostatečným předstihem.

Kontakt:
Školní pracoviště v OU Vyšehrad – Vratislavova, UOV

Bc. Libuše Radová, tel. 777 449 514, radova@ouvysehrad.cz

Odloučené školní pracoviště Chabařovická, UOV

Bc. Eva Krásná, tel. 770 122 671, krasna@ouvysehrad.cz

Nabídkový list cukrářských výrobků
Nabídkový list pekařských výrobků