29-51E/01 Potravinářská výroba

ŠVP – Cukrářské práce (od 1.9.2022), zpracováno podle RVP 29-51-E/01 Potravinářská výroba

ŠVP – Cukrářka/Cukrář (pro dobíhající 2. a 3. ročník), zpracováno podle RVP 29-51-E/01 Potravinářská výroba

V průběhu vzdělávání tohoto 3-letého oboru jsou žáci připravováni teoreticky i prakticky k výkonu jednoduchýchpracovních činností v provozovnách cukrářské výroby.

Absolventi oboru se uplatní při ruční i strojové výrobě a odbytu cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva ve velkých, středně velkých i malých provozech potravinářské výroby. Pracovat mohou i ve službách potravinářského charakteru.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Technologie 2 2 2 6
Suroviny 2 2 1 5
Odborné kreslení 1 1 0 2
Stroje a zařízení 0 1 0 1
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik je zajišťován ve školní cukrárně a odloučeném pracovišti Chabařovická