Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025 – 1. kolo

15.5.2024 – termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení v systému DIPSY, webových stránkách OU Vyšehrad a úřední desce školy pod registračním číslem.