Kontakty

Odborné učiliště Vyšehrad

Vratislavova 31/6, Vyšehrad
128 00 Praha 2
IČ: 60436735
IZO: 060436735
RED IZO: 600020827
bank.spojení: 200 198 0003/6000, PPF banka, Praha 1
e-mail: info@ouvysehrad.cz
sekretariát školy: sekretariat@ouvysehrad.cz
tel. kancelář školy: 224 921 825
tel. sborovna: 778 526 157
fax: 224 920 683
ID datové schránky: hwzx86z
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Pověřenec GDPR Mgr. Štěpán Chejn
stepan.chejn@gdprpoverenec.net

Úřední hodiny
Po-Čt: 8:00 – 15:00 hodin
Pátek: 8:00 – 14:00 hodin

 

Odloučené pracoviště Chabařovická 4/1125

Praha 8
182 00
tel: 233 551 626

Odloučené pracoviště Jungmannova 35/29

Praha 1 Nové Město
110 00
tel: 775 600 393

Odloučené pracoviště Karmelitská 529/5

Praha 1 Malá Strana
118 00
tel: 736 671 893

DS – Háje

K Milíčovu 734/1
Praha 4
149 00
tel: 734 821 826

DS – Chodov

Donovalská 2222/31
Praha 4
149 00
tel: 777 336 961

Vedení školy:

Josef Filip, Mgr.

ředitel školy

224 920 683
737 841 695


filip@ouvysehrad.cz

Jaroslava Soukupová, Mgr.

statutární zástupkyně

224 921 403
778 526 167


soukupova@ouvysehrad.cz

Eva Veverová, Mgr.

zástupkyně pro odborné vzdělávání

224 911 449
734 493 477


veverova@ouvysehrad.cz

Školní poradenské pracoviště: PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

Soukupová Jaroslava, Mgr.

výchovná poradkyně

224 921 403
778 526 167


soukupova@ouvysehrad.cz

Eva Veverová, Mgr.

výchovná poradkyně a kariérová poradkyně

224 911 449
734 493 477


veverova@ouvysehrad.cz

Janatková Naděžda, Mgr.

školní metodička prevence
konzultace po předchozí domluvě

224 921 825


janatkova@ouvysehrad.cz

Kupčo Pavla, Mgr.

školní psycholožka

778 795 589


kupco@ouvysehrad.cz

Radová Libuše, Bc.

kariérová poradkyně
konzultace po předchozí domluvě

777 449 514


radova@ouvysehrad.cz

Pedagogové teorie:

Folprechtová Zdislava, PaedDr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


folprechtova@ouvysehrad.cz

Hudcová Hana, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


hudcova@ouvysehrad.cz

Janatková Naděžda, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


janatkova@ouvysehrad.cz

Kaňková Petra, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


kankova@ouvysehrad.cz

Klečacká Lucie, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


klecacka@ouvysehrad.cz

Kubušová Marianna, Mgr. Bc.

pracoviště Vratislavova

224 911 449


kubusova@ouvysehrad.cz

Maturová Magdalena, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


maturova@ouvysehrad.cz

Palatý Matěj, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


palaty@ouvysehrad.cz

Schořová Jana, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


schorova@ouvysehrad.cz

Skoupilová Věra, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


skoupilova@ouvysehrad.cz

Šandlová Petra, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


sandlova@ouvysehrad.cz

Šmídová Ivana, Ing.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


smidova@ouvysehrad.cz

Špindlerová Renata, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


spindlerova@ouvysehrad.cz

Tuček Kamil, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


tucek@ouvysehrad.cz

Turek Miroslav, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


turek@ouvysehrad.cz

Vávrová Aneta, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


vavrova@ouvysehrad.cz

Vilímek Roman, Mgr.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


vilimek@ouvysehrad.cz

Pedagogové OV:

Radová Libuše, Bc.

vedoucí učitelka odborného výcviku pracoviště Vyšehrad

224 921 825
777 449 514


radova@ouvysehrad.cz

Spěvák Erik

vedoucí učitel odborného výcviku bistro MŠMT, DS Chodov, DS Háje

736 671 893


spevak@ouvysehrad.cz

Benešová Lucie

pracoviště DS Chodov

777 336 961


benesova@ouvysehrad.cz

Jeništa Sotonová Yveta, Bc.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


sotonova@ouvysehrad.cz

Krotilová Marcela, Bc.

pracoviště Vratislavova

224 921 825


krotilova@ouvysehrad.cz

Míková Jana, Bc.

pracoviště Vratislavova

224 921 825
773 765 159


mikova@ouvysehrad.cz

Obročníková Iveta, Ing.

pracoviště Vratislavova

224 921 825
770 122 676


obrocnikova@ouvysehrad.cz

Pflegerová Ivana

pracoviště Vratislavova

224 921 825
770 122 675


pflegerova@ouvysehrad.cz

Polednová Jitka

pracoviště Vratislavova

224 921 825


polednova@ouvysehrad.cz

Ritterová Miroslava, Bc.

pracoviště Vratislavova

224 921 825
773 765 159


ritterova@ouvysehrad.cz

Slavíková Ladislava, Bc.

pracoviště Vratislavova

224 921 825
770 122 678


slavikova@ouvysehrad.cz

Šternerová Blanka

pracoviště Vratislavova

224 921 825
778 531 969


sternerova@ouvysehrad.cz

Titěrová Vendula

pracoviště Jungmannova

773 762 474


titerova@ouvysehrad.cz

Topinka Miroslav

pracoviště Vratislavova

224 921 825
773 795 344


topinka@ouvysehrad.cz

Zemanová Irena

pracoviště Vratislavova

224 921 825
773 748 517


zemanova@ouvysehrad.cz

Zimová Věra

pracoviště DS Háje

773 762 475


zimova@ouvysehrad.cz

Hlavsová Blanka

vedoucí učitelka odborného výcviku
pracoviště Chabařovická

233 551 626
734 493 468


hlavsova@ouvysehrad.cz

Hynková Denisa (Růžičková)

pracoviště Chabařovická

233 551 626


hynkova@ouvysehrad.cz

Kotková Jana

pracoviště Chabařovická

773 747 369


kotkova@ouvysehrad.cz

Krásná Eva, Bc.

pracoviště Chabařovická

770 122 671


krasna@ouvysehrad.cz

Liška Roman

pracoviště Chabařovická

770 122 671


liska@ouvysehrad.cz

Prokešová Jana, Bc.

pracoviště Chabařovická

770 122 671


prokesova@ouvysehrad.cz

Šichorová Zdeňka

pracoviště Chabařovická

773 762 471


sichorova@ouvysehrad.cz

Šimon František

pracoviště Chabařovická

770 122 671


simon@ouvysehrad.cz

Wendelingová Olga

pracoviště Chabařovická

233 551 626
773 762 473


wendelingova@ouvysehrad.cz

Korbelová Jana, Bc.

pracoviště Karmelitská

770 122 672


korbelova@ouvysehrad.cz

Lišková Petra

pracoviště DS Chodov

723 487 197


liskova@ouvysehrad.cz

Valentová Lada

pracoviště Karmelitská

776 624 467


valentova@ouvysehrad.cz

Weishäuplová Jitka, Bc.

pracoviště Karmelitská

770 122 677


weishauplova@ouvysehrad.cz

Žaludová Hana

pracoviště DS Háje

734 821 826


zaludova@ouvysehrad.cz

Provozní zaměstnanci:

Horáková Blanka

personalistka
Vratislavova

224 921 825
770 122 681


horakova@ouvysehrad.cz

Charvátová Iva

sekretářka
Vratislavova

224 921 825
773 762 472


sekretariat@ouvysehrad.cz

Kožíšková Lucie

sekretářka
Vratislavova

224 921 825
734 821 832


koziskova@ouvysehrad.cz

Král Pavel

školník
Chabařovická

233 551 626
728 785 116


kral@ouvysehrad.cz

Kristlíková Lucie

zásobování
Chabařovická

233 551 626
773 765 160


kristlikova@ouvysehrad.cz

Lukšan Luděk, Ing.

ekonom školy
Vratislavova

224 921 825


luksan@ouvysehrad.cz

Pohlová Petra

referent správy majetku
Chabařovická

233 551 626
770 122 674


pohlova@ouvysehrad.cz

Svitáková Andrea

finanční referentka
Vratislavova

224 921 825
778531968

svitakova@ouvysehrad.cz

Šilhánová Michaela

zásobovačka
Vratislavova

224 921 825
773 762 470


silhanova@ouvysehrad.cz

Voženílek Petr

správce objektu

224 921 825
720 466 559


vozenilek@ouvysehrad.cz