75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství

Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga

Cílová skupina:
Žáci se základním vzděláním, žáci se středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělání a žáci se středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělání získají kvalifikaci asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Časová dotace: jedná se o večerní formu vzdělávání, studium trvá 2 roky, výuka neprobíhá ve státem stanovené dny volna a státní svátky, ani o vedlejších prázdninách. Zahrnuje teoretickou výuku v budově školy a odbornou praxi v rozsahu, který zajišťuje vhled do problematiky.
Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Skoupilová, skoupilova@ouvysehrad.cz
Garant oboru vzdělání: Mgr. Josef Filip, ředitel školy