75-41-E/01 Pečovatelské služby

ŠVP – Pečovatelka/Pečovatel, zpracováno podle RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Absolvent tohoto 3-letého oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Psychologie 1 0 0 1
Epidemiologie a hygiena 1 1 0 2
Zdravověda 2 2 1 5
Společenská výchova 0 1 0 1
Technologie 1 2 2 5
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve spolupráci se sociálními partnery:

 • • Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4
  Pracoviště žáků: Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov
  Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
  Učitelka ov Ing. H. Žaludová, mobil:734821826
 •  
 • • Mateřská školka BoTa, Praha 4
  Pracoviště praktického vyučování žáků: MŠ BoTa, Praha 4, Boleslavova 1675/1 a, 140 00 Praha 4 – Nusle
  Křesomyslova 2, Táborská 19
  Zřizovatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha – Krč
  Učitelka ov V. Zimová, mobil:723220336
 •  
 • • MŠ a ZŠ Bártlova, Praha 9
  Pracoviště praktického vyučování žáků: MŠ a ZŠ Bártlova 83, 193 00 Praha 9
  Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
  Učitelka ov V. Zimová, mobil:723220336
 •  
 • • MŠ Duha, Praha 5
  Pracoviště praktického vyučování žáků: Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5 – Košíře
  Učitelka ov V. Zimová, mobil:723220336
 •  
 • • MŠ Harmonie, Praha 10
  Pracoviště praktického vyučování žáků: Tolstého 2A/1353, 101 00 Praha 10 – Vršovice
  Učitelka ov V. Zimová, mobil:723220336
 •  
 • • Nemocnice sv. Alžběty, Praha 2
  Pracoviště praktického vyučování žáků: Na Slupi 448/6, 128 00 Praha2
  Učitelka ov Ing. H. Žaludová, mobil:734821826
  Zřizovatel: s.r.o. Praha2, Na Slupi 6, sdružení soukromých nemocnic