29-51-E/01 Potravinářská výroba

ŠVP – Řeznice/řezník, zpracováno podle RVP 29-51-E/01 Potravinářská výroba

V průběhu vzdělávání tohoto 3-letého oboru jsou žáci připravováni teoreticky i prakticky k výkonu jednoduchých pracovních činností v provozovnách řeznické a uzenářské výroby.

Absolventi oboru se uplatní při ruční i strojové výrobě a odbytu masa a masných výrobků ve velkých, středně velkých i malých provozech. Pracovat mohou i v dalších provozech potravinářského charakteru.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR

dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Potraviny a výživa 2 1 1 4
Biologie a anatomie 0 1 0 1
Technologie 3 4 2 9
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve spolupráci se sociálními partnery.