HOLOCAUST NENÍ JEN SLOVO

Ve středu 2.3. 2022 brzy ráno jsme se vydali na prohlídku památníku Terezín. Nikdo se neopozdil, a tak jsme mohli vyrazit v 7 hodin z holešovického nádraží na cestu. Bylo velké chladno, my jsme se však těšili až v dálce uvidíme terezínský kostel a mineme opevnění. Na programu jsme měli prohlídku Malé pevnosti, navštívili jsme bývalou židovskou modlitebnu, která se skromně krčí v jednom, dnes činžovním domě. Po obědě následoval program v samotném opevnění města, jehož počátky spadají do doby vlády Josefa II. Procházka podzemím s lucernami a hořícími svíčkami byla trochu tajemná. Nikdo nevěděl, co může za rohem čekat. Prohlídku doplňoval informacemi zkušený průvodce. Když jsme v 15 hodin opouštěli toto smutné město, měli jsme zvláštní pocit – pocit štěstí, že o době pronásledování nevinných lidí můžeme pouze číst, i když člověk nikdy neví…

Terezín
← Zpět