Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 22. dubna 2020 (pod evidenčním číslem žáka) na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáka bude písemně odesláno na adresu uchazečů.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

(Zákon 135 ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019\2020.)

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu – večerní forma vzdělávání