Přijímací řízení

Zde budou uvedena kritéria přijímacího řízení.