Školská rada OU Vyšehrad

Jmenovaní zástupci za zřizovatele (HMP):
PaedDr. Jiří Pilař
Jmenován od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2021

Volení zástupci za nezletilé a zletilé žáky:
Iveta Tichá
od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021

Sára Gancarčíková
od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021

Volení zástupci za pedagogické pracovníky:
Mgr. Matěj Palatý
od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021

Jana Kotková
od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021