Školská rada OU Vyšehrad

Jmenovaní zástupci za zřizovatele (HMP):
Mgr. Ondřej Machů
Jmenován do 31. 8. 2018

PaedDr. Jiří Pilař
Jmenován do 31. 8. 2018

Volení zástupci za nezletilé a zletilé žáky:
Jana Dlouhá
od 3. 4. 2017 do 3. 4. 2020

Giuseppe Ranieri
od 3. 4. 2017 do 3. 4. 2020

Volení zástupci za pedagogické pracovníky:
Mgr. Petra Šandlová
od 3. 4. 2017 do 3. 4. 2020

Blanka Hlavsová
od 3. 4. 2017 do 3. 4. 2020