Prezenční přítomnost žáků nižších ročníků

Prezenční přítomnost žáků nižších ročníků od června 2020

Odborný výcvik žáků nižších ročníků, kteří nekonají v tomto školním roce závěrečné zkoušky, se bude realizovat od 1. 6. 2020 v sudém a lichém týdnu v omezené časové dotaci.

Zákonné zástupce žáků a žáky jednotlivých oborů vzdělání budou kontaktovat učitelé odborného výcviku a předají instrukce k realizaci výuky.

Teoretická výuka bude realizována formou konzultací a třídnických hodin v následujícím rozsahu:

lichý týden – 15. až 18. 6. od 8.55 do 11.30 hodin

sudý týden – 22. až 25. 6. od 8.55 do 11.30 hodin

← Zpět