Poučení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Poučení o zpracování osobních údajů žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy je na našem webu v sekci: Poskytování informací podle zákona, bod č.12

← Zpět