Organizace zahájení školního roku 2019/2020

Teoretické vyučování

A   sudý týden

2. září – pondělí (8:00 – 9:00 hodin)

Program: zahájení školního roku, přivítní žáků
seznámení s náplní následujících dní
C 1. A   M. Palatý (č.5)
K 1. A   M. Turek (č.7)
PE 1.   R. Vilímek (č.11)
PS 1.   Z. Folprechtová (č.12)
PrŠ 1.   P. Kaňková (č.2)
PrŠ 2.   R. Lukavský (č.4)
C 2. A   P. Šandová (č.9)
K 2. A   T. Trávníček (č.8)
K 2. C   K. Tuček (č.13)
PČ 2.   J. Šmídová (č.16)
P 2.   N. Janatková (č.6)
+
PČ 3.   A. Vávrová (č.16) – třídnické práce, BOZP + PO (8:00 – 11:30)
+
K 3. C   K. Tuček (č.13) – třídnické práce, BOZP + PO (9:00 – 11:30)

3. září – úterý (8:00 – 11:30 hodin)

Program: třídnické práce, školení BOZP + PO
přítomny třídy 1. + 2. ročníku – viz. 2. září
+
C 3. A   V. Skoupilová (č.15) – třídnické práce, BOZP + PO (8:00 – 11:30)
K 3. A   R. Špindlerová (č.16) – třídnické práce, BOZP + PO (8:00 – 11:30)

4. září – středa

Program: vyučování dle rozvrhu
+
C 3. B P. Šandová (č.16) – třídnické práce, BOZP + PO (8:00 – 11:30)

písemná ZZ od 8:00 hodin v učebně (práci zadává příslušný učitel, dohled: pohotovost)

5. září – čtvrtek

Program: vyučování dle rozvrhu
+
P 3.   M. Pilátová (č.15) – třídnické práce, BOZP + PO (8:00 – 11:30)

praktická ZZ

6. září – pátek

Program: atletický den pod vedením K. Tučka (Spartak Praha 4)
+
K 3. B   R. Špindlerová (č.2) – třídnické práce, BOZP + PO (8:00 – 11:30)

praktická ZZ

B   lichý týden

9. září – pondělí (8:00 – 11:30 hodin)

Program: třídnické práce, školení BOZP + PO
C 1. B   M. Palatý (č.5)
K 1. B   M. Turek (č.7)
PČ 1.   L. Šmídová (č.16)
P 1.   N. Janatková (č.6)
C 2. B   V. Skoupilová (č.9)
K 2. B   M. Maturová (č.8)
PE 2.   R. Vilímek (č.11)
PS 2.   M. Maturová (č.8)
+
PrŠ 1. – vyučování
PrŠ 2. – PPO Chab.
PČ 3. – vyučování (č.4)

10. září – úterý

Program: atletický den pro žáky 1. + 2. ročníků pod vedením K. Tučka (Spartak Praha 4)
+
C 3. A – vyučování dle daného rozvrhu
K 3. A – vyučování dle daného rozvrhu
PrŠ 1. – PPO
PrŠ 2. – bude upřesněno

11. září – středa

Program: vyučování dle rozvrhu

12. září – čtvrtek

Program: vyučování dle rozvrhu

ústní ZZ 8:00 – 10:00 hodin (zhruba), v knihovně

13. září – pátek

Program: vyučování dle rozvrhu

← Zpět