26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

ŠVP Elektrikář, zpracováno podle RVP 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

Absolventi připravovaní na základě ŠVP „Elektrikář“ oboru vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce jsou schopni instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) jsou připraveni k výkonu méně náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži, demontáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Základy elektrotechniky 2 2 1 5
Elektrotechnologie 1,5 1,5 1 4
Technická dokumentace 1,5 0 0 1,5
Stroje a zařízení 0 1,5 0 1,5
Elektronika 0 1 1 2
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve spolupráci se sociálními partnery: