Distanční vzdělávání

1. Distanční vzdělávání je dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. pro žáka povinné. Žáci se jej účastní v době vyučování dle stávajícího rozvrhu.

2. Při distanční výuce vyučující využívají on-line platformy Google classroome, e-mail. Dalším způsobem komunikace je využití telefonu, Skypu, služeb pošty či osobní konzultace.

3. Každou neúčast žáka při distanční výuce je nutné omlouvat, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování.

4. Během distanční výuky budou žáci hodnoceni stejným způsobem jako při běžné prezenční výuce.

5. Bez souhlasu vyučujícího není povoleno jakékoliv zaznamenávání (nahrávání) obrazu či zvuku v rámci školou používaných informačních a komunikačních systémů ani jejich zveřejňování. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro vzdělávání žáků OU Vyšehrad.

1. září 2020

← Zpět