ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 30.8.2017 (8 – 12)

• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2016/17 30. – 31.8.2017 (8 – 12)

• 1. pedagogická rada – Chabařovická 31.8.2017 (10 – 11)- 1. pedagogická rada – Vratislavova 1.9.2017 (11 – 12)

• školení BOZP a PO pro ped. pracovníky – Vratislavova 1.9.2017 (9 – 11)

Září

• zahájení školního roku 4. + 11.9.2017

• školení BOZP a PO pro ped. pracovníky – Chabařovická 6. + 13.9.2017

• atletické dny 8. + 12.9.2017 (9 – 12)

• náhradní termín ZZ:
písemná část 6.9.2017
praktická část 7. + 8.9.2017
ústní část 15.9.2017

Říjen

• předložení výroční zprávy školy 18.10.2017

• podzimní prázdniny 26. + 27.10.2017

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10, 00 do 12, 00 hodin 10.11.2017

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 10.11.2017

• záznam o problémových žácích 14.11.2017

• 2. pedagogická rada od 14.00 hodin – Chabařovická 14.11.2017

• 2. pedagogická rada od 14.00 hodin – Vratislavova 15.11.2017

• třídní schůzky v 16.00 hodin – Chabařovická 14.11.2017

• třídní schůzky v 16.00 hodin – Vratislavova 15.11.2017

• SCHOLA PRAGENSIS 23. – 25.11.2017

Prosinec

• termín ZZ
písemná část 6.12.2017
praktická část 7. + 8.12.2017
ústní část 15.12.2017

• den otevřených dveří od 9, 00 do 16,00 hodin – Vratislavova  a Chabařovická 14.12.2017

• vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 3.1.2018

• den otevřených dveří od 9, 00 do 16, 00 hodin – Vratislavova  a Chabařovická 18.1.2018

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, Chabařovická 18.1.2018

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků – Chabařovická 18.1.2018

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA – Vratislavova 19.1.2018

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků – Vratislavova 19.1.2018

• předání TABULKY (třídního přehledu) – Chabařovická 22.1.2018

• předání TABULKY (třídního přehledu) – Vratislavova 23.1.2018

• 3. pedagogická rada od 14.00 hodin – Chabařovická 23.1.2018

• 3. pedagogická rada od 14.00 hodin – Vratislavova _ 24.1.2018

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 31.1.2018

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 30.6.2018

II. pololetí

Únor

• jednodenní pololetní prázdniny 2.2.2018

• jarní prázdniny 5. – 11.2.2018

Březen

• přihlášky ke vzdělávání do 1. Ročníků do 1.3.2018

• školní soutěž „Hrátky s matematikou“- Vratislavova

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15.3.2018

• velikonoční prázdniny 29.3.2018

Duben

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žák 13.4.2018

• záznam o problémových žácích 17.4.2017

• 4. pedagogická rada od 14.00 hodin – Chabařovická 17.4.2018

• 4. pedagogická rada od 14.00 hodin – Vratislavova 18.4.2018

• třídní schůzky:

17.4.2018 od 16.00 hodin v Chabařovické ulici

18.4.2018 od 16.00 hodin ve Vratislavově ulici

• I. kolo přijímacího řízení

Květen

• přebor Prahy v atletice 10.5.2018

• uzavření klasifikace a docházky vycházejících ročníků za II. pololetí

• + KATEDRA 22.5.2018

• podklady smluvních pracovišť OV 22.5.2018

• předání tabulky (třídního přehledu) 25.5.2018

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky – Vratislavova 28.5.2018

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky – Chabařovická 29.5.2018

Červen

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 1.6.2018

• závěrečné zkoušky:
písemná část 4.6.2018
praktická část 5. + 6.6.2018
ústní část 12. + 13.6.2018

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 11.6.2018

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 11.6.2018

• předání TABULKY (třídního přehledu) 15.6.2018

• slavnostní předání VL + vysvědčení 15.6.2018

• 6. pedagogická rada – I. r. + II. r. – Vratislavova 18.6.2018

• 6. pedagogická rada – I. r. + II. r. – Chabařovická 19.6.2018

• plánované sportovní a poznávací aktivity v posledním týdnu

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 29.6.2018

Září

• dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2017/18 nejpozději
do 30.9.2018

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 5.9.2018
praktická část 6. + 7.9.2018
ústní část 14.9.2018

Plánované dny ředitelského volna:
29.9.2017
30.4.2018
7.5.2018
4.6.2018 (prozatím 4 dny) (Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)