ČASOVÝ PLÁN 2020/2021

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 27. 8. 2020 (9 – 13)
• 1. pedagogická rada 28.9.2020 v (v 9h)
• školení BOZP, PO, HACCAP pro ped. pracovníky 28.8.2020 (8 – 9:30)
• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2019/20 27., 28., 31.8.2020 (10 – 13)

Září

• zahájení školního roku 1. + 7.9.2020
• atletické dny 4. + 8.9.2020 (9 – 12)

náhradní termín ZZ:
písemná část 9.9.2020
praktická část 10. + 11.9.2020
ústní část 18.9.2020

• sportovně turistický kurz 21. – 25.9.2020
Říjen

• předložení výroční zprávy školy 14.10.2020

• podzimní prázdniny prodlouženy kvůli pandemii Covid-19 na celý týden: 26. – 30.10.2020

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10.00 do 12.00 hodin 13.11.2020

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 20.11.2020

• záznam o problémových žácích 24.11.2020

2. pedagogická rada od 14.00 hodin 25.11.2020


třídní schůzky v 17.00 hodin 25.11.2020 – zrušeno

SCHOLA PRAGENSIS 2020 – on-line

Prosinec

• LVVK 7. – 11.12.2020

den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 17.12.2020 – zrušeno (potřebné informace o vzdělávání na OU Vyšehrad jsou dostupné na webových stránkách školy)

vánoční jarmark 17.12.2020 – zrušeno

• vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 4.1.2021

den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin 14.1.2021 zrušeno

– (informace o vzdělávání na OU Vyšehrad jsou dostupné na stránkách školy)

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA 15.1.2021

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 15.1.2021

• předání TABULKY (třídního přehledu) 19.1.2021

3. pedagogická rada od 14.00 hodin 20.1.2021

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 28.1.2021

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 30.6.2021

• jednodenní pololetní prázdniny 29.1.2021

II. pololetí

Únor

• jarní prázdniny 22. – 28.2.2021

Březen

• školní soutěž „Hrátky s matematikou“

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15.3.2021

Duben

• velikonoční prázdniny 1.4.2021

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 16.4.2021

• záznam o problémových žácích 20.4.2021

4. pedagogická rada od 14.00 hodin 21.4.2021

třídní schůzky v 17.00 hodin 21.4.2021

Květen

• uzavření klasifikace a docházky vycházejících ročníků za II. pololetí + KATEDRA 28.5.2021

• podklady smluvních pracovišť OV 28.5.2021

• předání tabulky (třídního přehledu) 31.5.2021

Červen

5. pedagogická rada pro vycházející ročníky 1.6.2021

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 4.6.2021
• předání vysvědčení třídě PrŠ 2. 7.6.2021
• závěrečné zkoušky:
písemná část 7.6.2021
praktická část 8. + 9.6.2021
ústní část 15. + 16. + 17.6.2021
• závěrečná zkouška PrŠ 2.:
praktická část 8.6.2021
ústní část 15.6.2021

• slavnostní předání VL + vysvědčení 21.6.2021

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 18.6.2021

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 18.6.2021

• předání TABULKY (třídního přehledu) 22.6.2021

6. pedagogická rada – I. r. + II. r. od 14.00 hod. 23.6.2021

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 30.6.2021

Září 2021

dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2020/21 nejpozději do 30.9.2021

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 8.9.2021
praktická část 9. + 10.9.2021
ústní část 17.9.2021

Plánované dny ředitelského volna:
(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)