ČASOVÝ PLÁN 2019/2020

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 27. 8. 2019 (8 – 12)
• školení BOZP, PO, HACCAP pro ped. pracovníky 27. 8. 2019 (9:30 – 11)
• 1. pedagogická rada 28. 9. 2019 v (11 – 12)
• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2018/19 27. 8. 2019 (8 – 12)

Září

• zahájení školního roku 2. + 9. 9. 2019

• atletické dny 6. + 10. 9. 2019 (9 – 12)

• náhradní termín ZZ:
písemná část 4.9.2019
praktická část 5. + 6.9.2019
ústní část 12.9.2019

Říjen

• předložení výroční zprávy školy 22.10.2019

• podzimní prázdniny 29. + 30.10.2019

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10, 00 do 12, 00 hodin 15.11.2019

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 15.11.2019

• záznam o problémových žácích 19.11.2019

• 2. pedagogická rada od 13.00 hodin 20.11.2019

• třídní schůzky v 16.00 hodin 20.11.2019

• SCHOLA PRAGENSIS 28. – 30.11.2019

Prosinec

• termín ZZ
písemná část 4.12.2019
praktická část 5. + 6.12.2019
ústní část 13.12.2019

• den otevřených dveří od 9, 00 do 16,00 hodin 12.12.2019

• vánoční jarmark 18.12.2019

• vánoční prázdniny 23.12.2019 – 3.1.2020

Leden

• vyučování začne pro žáky sudého týdne teorie 6.1.2020

• den otevřených dveří od 9, 00 do 16, 00 hodin 16.1.2020

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA 17.1.2020

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 17.1.2020

• předání TABULKY (třídního přehledu) 21.1.2020

3. pedagogická rada od 14.00 hodin 22.1.2020

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 30.1.2020

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 30.6.2020

• jednodenní pololetní prázdniny 31.1.2020

II. pololetí

Únor

• jarní prázdniny 17. – 23.2.2020

Březen

• školní soutěž „Hrátky s matematikou“

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 13.3.2020

• LVVK 23. -27. 3. 2020

Duben

• velikonoční prázdniny 9.4.2020

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 17.4.2020

• záznam o problémových žácích 21.4.2020

4. pedagogická rada od 13.00 hodin 22.4.2020

třídní schůzky v 16.00 hodin 22.4.2020

Květen

• sportovně turistický kurz 11. – 15.5.2020

• uzavření klasifikace a docházky vycházejících ročníků za II. pololetí

+ KATEDRA 19.5.2020

• podklady smluvních pracovišť OV 19.5.2020

• předání tabulky (třídního přehledu) 22.5.2020

5. pedagogická rada pro vycházející ročníky od 14:00 hodin 25.5.2020

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 29.5.2020

Červen

• závěrečné zkoušky:
písemná část 1.6.2020
praktická část 2. + 3.6.2020
ústní část 9. + 10.6.2020
závěrečná zkouška PrŠ 2.:
praktická část 1.6.2020
ústní část 8.6.2020

• slavnostní předání VL + vysvědčení 12.6.2020

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 16.6.2020

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 16.6.2020

• předání TABULKY (třídního přehledu) 22.6.2020

• sportovně turistický kurz 22. – 26.6.2020

6. pedagogická rada – I. r. + II. r. 23.6.2020

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 30.6.2020

Září 2020

dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2019/20 nejpozději
do 30.9.2020

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 9.9.2020
praktická část 10. + 11.9.2020
ústní část 17.9.2020

Plánované dny ředitelského volna:
1. 6. 2020 (písemná část ZZ)
9. + 10. 6. 2020 (ústní část ZZ)
(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)