ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen
– nástup pedagogických pracovníků 30. 8. 2017 (8 – 12)
– dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2016/17 30. – 31. 8. 2017
(8 – 12)
– 1. pedagogická rada – Chabařovická 31. 8. 2017 (10 – 11)

– 1. pedagogická rada – Vratislavova 1. 9. 2017 (11 – 12)
– školení BOZP a PO pro ped. pracovníky – Vratislavova 1. 9. 2017 (9 – 11)

Září
– zahájení školního roku 4. + 11. 9. 2017
– školení BOZP a PO pro ped. pracovníky – Chabařovická 6. + 13. 9. 2017
– atletické dny 8. + 12. 9. 2017
(9 – 12)
– náhradní termín ZZ písemná část 6. 9. 2017
praktická část 7. + 8. 9. 2017
ústní část 15. 9. 2017

Říjen
– předložení výroční zprávy školy 18. 10. 2017
– podzimní prázdniny 26. + 27. 10. 2017

Listopad
– schůzka výchovných poradců od 10, 00 do 12, 00 hodin 10. 11. 2017
– podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 10. 11. 2017
– záznam o problémových žácích 14. 11. 2017
– 2. pedagogická rada od 14.00 hodin – Chabařovická 14. 11. 2017
– 2. pedagogická rada od 14.00 hodin – Vratislavova 15. 11. 2017
– třídní schůzky v 16.00 hodin – Chabařovická 14. 11. 2017
– třídní schůzky v 16.00 hodin – Vratislavova 15. 11. 2017
– SCHOLA PRAGENSIS 23. – 25. 11. 2017

Prosinec
– termín ZZ písemná část 6. 12. 2017
praktická část 7. + 8. 12. 2017
ústní část 15. 12. 2017
– Den otevřených dveří od 9, 00 do 16,00 hodin – Vratislavova 14. 12. 2017
– vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2018

Leden
– vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 3. 1. 2018
– Den otevřených dveří od 9, 00 do 16, 00 hodin – Vratislavova 18. 1. 2018
– uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, Chabařovická 18. 1. 2018
– podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků – Chabařovická 18. 1. 2018
– uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA – Vratislavova 19. 1. 2018
– podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků – Vratislavova 19. 1. 2018
– předání TABULKY (třídního přehledu) – Chabařovická 22. 1. 2018

– předání TABULKY (třídního přehledu) – Vratislavova 23. 1. 2018
– 3. pedagogická rada od 14.00 hodin – Chabařovická 23. 1. 2018
– 3. pedagogická rada od 14.00 hodin – Vratislavova _ 24. 1. 2018
– ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 31. 1. 2018
– dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 30. 6. 2018

II. pololetí

Únor
– jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2018
– jarní prázdniny 5. – 11. 2. 2018

Březen
– přihlášky ke vzdělávání do 1. Ročníků do 1. 3. 2018
– školní soutěž „Hrátky s matematikou“- Vratislavova
– jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15. 3. 2018
– velikonoční prázdniny 29. 3. 2018

Duben
– podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žák 13. 4. 2018
– záznam o problémových žácích 17. 4. 2017
– 4. pedagogická rada od 14.00 hodin – Chabařovická 17. 4. 2018
– 4. pedagogická rada od 14.00 hodin – Vratislavova 18. 4. 2018
– třídní schůzky v 16.00 hodin – Chabařovická 17. 4. 2018
– třídní schůzky v 16.00 hodin – Vratislavova 18. 4. 2018
– I. kolo přijímacího řízení

Květen
– Přebor Prahy v atletice 10. 5. 2018

– uzavření klasifikace a docházky vycházejících ročníků za II. pololetí
+ KATEDRA 22. 5. 2018
– podklady smluvních pracovišť OV 22. 5. 2018
– předání tabulky (třídního přehledu) 25. 5. 2018
– 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky – Vratislavova 28. 5. 2018
– 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky – Chabařovická 29. 5. 2018

Červen
– předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 1. 6. 2018
– závěrečné zkoušky písemná část 4. 6. 2018
praktická část 5. + 6. 6. 2018
ústní část 12. + 13. 6. 2018
– uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 11. 6. 2018
– podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 11. 6. 2018
– předání TABULKY (třídního přehledu) 15. 6. 2018
– slavnostní předání VL + vysvědčení 15. 6. 2018
– 6. pedagogická rada – I. r. + II. r. – Vratislavova 18. 6. 2018
– 6. pedagogická rada – I. r. + II. r. – Chabařovická 19. 6. 2018

– plánované sportovní a poznávací aktivity v posledním týdnu
– ukončení školního roku, vydání vysvědčení 29. 6. 2018

Září
– dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2017/18 nejpozději
do 30. 9. 2018
– termín opravné a náhradní ZZ písemná část 5. 9. 2018
praktická část 6. + 7. 9. 2018
ústní část 14. 9. 2018

Plánované dny ředitelského volna:

29. 9. 2017
30. 4. 2018
7. 5. 2018
4. 6. 2018

(prozatím 4 dny)

(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)