ČASOVÝ PLÁN 2018/2019

Termínový kalendář

I. pololetí

Srpen

• nástup pedagogických pracovníků 28. 8. 2018 (8 – 12)
• 1. pedagogická rada 28. 9. 2018 v 9, 00
• dohodnocení za II. pololetí šk. roku 2017/18 29. 8. 2018 (8 – 12)
• školení GDPR 30. 8. 2018 od 12
• dohodnocení 30. 8. 2018 (10 – 12)
• školení PO + BOZP pro ped. pracovníky 30. 8. 2018 (9 – 10)
• dohodnocení 31. 8. 2018 (8 -12)

Září

• zahájení školního roku 3. + 10. 9. 2018

• atletické dny 7. + 11. 9. 2018 (9 – 12)

• schůzka 1. ročníků  od 16, 00 hodin 12. 9. 2018

• náhradní termín ZZ:
písemná část 5.9.2018
praktická část 6. + 7.9.2018
ústní část 14.9.2018

Říjen

75. výročí založení školy

• předložení výroční zprávy školy 18.10.2018

• podzimní prázdniny 29. + 30.10.2018

Listopad

• schůzka výchovných poradců od 10, 00 do 12, 00 hodin 9.11.2018

• podklady smluvních pracovišť OV pro čtvrtletní hodnocení žáků 9.11.2018

• záznam o problémových žácích 13.11.2018

• 2. pedagogická rada od 14.00 hodin 14.11.2018

• třídní schůzky v 16.00 hodin 14.11.2018

• SCHOLA PRAGENSIS 22. – 24.11.2018

Prosinec

• termín ZZ
písemná část 4.12.2018
praktická část 5. + 6.12.2018
ústní část 13.12.2018

• den otevřených dveří od 9, 00 do 16,00 hodin 12.12.2018

• vánoční prázdniny 22.12.2018 – 2.1.2019

Leden

• vyučování začne pro žáky lichého týdne teorie 3.1.2019

• den otevřených dveří od 9, 00 do 16, 00 hodin 17.1.2019

 

• uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí, KATEDRA 18.1.2019

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 18.1.2019

• předání TABULKY (třídního přehledu) 22.1.2019

• 3. pedagogická rada od 14.00 hodin 23.1.2019

• ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení 31.1.2019

• dohodnocení za I. pololetí šk. roku nejpozději do 28.6.2019

II. pololetí

Únor

• jednodenní pololetní prázdniny 1.2.2019

• jarní prázdniny 11. – 17.2.2019

Březen

• školní soutěž „Hrátky s matematikou“

• jmenování místopředsedů a členů zkušební komise ZZ 15.3.2019

Duben

• podklad smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 12.4.2019

• záznam o problémových žácích 15.4.2019

• 4. pedagogická rada od 13.00 hodin 16.4.2019

• třídní schůzky v 16.00 hodin 16.4.2019

• velikonoční prázdniny 18.4.2019

Květen

• uzavření klasifikace a docházky vycházejících ročníků za II. pololetí

• + KATEDRA 20.5.2019

• podklady smluvních pracovišť OV 20.5.2019

• předání tabulky (třídního přehledu) 24.5.2019

• 5. pedagogická rada pro vycházející ročníky 27.5.2019

• předání vysvědčení vycházejícím ročníkům 31.5.2019

Červen

• závěrečné zkoušky:
písemná část 3.6.2019
praktická část 4. + 5.6.2019
ústní část 11. + 12.6.2019

• uzavření klasifikace docházky žáků I. r. + II. r., KATEDRA 17.6.2019

• podklady smluvních pracovišť OV pro hodnocení žáků 17.6.2019

• třídní schůzky 1. ročníků školního roku 2019/2020 – 17.6.2019 od 16:00 hod.

• slavnostní předání VL + vysvědčení 19.6.2019

• předání TABULKY (třídního přehledu) 21.6.2019

• 6. pedagogická rada – I. r. + II. r. 24.6.2019

• plánované sportovní a poznávací aktivity: v posledním týdnu

• ukončení školního roku, vydání vysvědčení 28.6.2019

Září

• dohodnocení a komisionální zkoušky za II. pololetí šk. roku 2018/19 nejpozději
do 30.9.2019

• termín opravné a náhradní ZZ:
písemná část 4.9.2019
praktická část 5. + 6.9.2019
ústní část 12.9.2019

Plánované dny ředitelského volna:
3. 6. 2019
11. – 12. 6. 2019
(Poznámka: tento plán bude případně doplněn přínosnými školními akcemi. Nastalá změna bude včas oznámena.)