Exkurze 8.9.2017

C3 Exkurze V pátek 8.9.2017, kde většina žáků bojovala na Atletickém dni, jsme se s žákyněmi C3 vydaly na exkurzi. Vydaly jsme se po vlastní ose. Po nábřeží až na Kampu, kde zrovna probíhala výstava „15 let od povodně“. Mnozí z nás si ještě pamatují. Na Kampě jsme zašly do Werichovy vily, kde probíhají výstavy, ale především sídlí IF CAFÉ. IF neboli Iveta Fabešová, je známá cukrářka, která už otevřela své 3 provozovny a další se bude otevírat co nevidět. K našemu potěšení bylo, že paní Iveta byla přítomna na provozovně. Požádala jsem ji o krátké představení sebe i výrobků. Iveta je velmi příjemná...