Jarní Drážďany

Poslední dubnový den se vydali žáci závěrečných ročníků na výlet do Drážďan. Za necelé 3 hodiny cesty vlakem nás přivítala Florencie na Labi. Počasí bylo příznivé, a tak nám nic nebránilo prohlédnout si centrum města. Měli jsme štěstí. V kostele Frauenkirche se konal od 12 hodin varhanní koncert barokní hudby. S pokorou jsme se zaposlouchali do hudby J. S. Bacha. Interiér kostela vzbuzuje úctu ke všem, kteří se na jeho obnově podíleli. V centru města se konal jarní trh lidových řemesel. Žáci jednotlivých oborů (cukráři, prodavači) obdivovali zručnost místních farmářů. S městem jsme se rozloučili v dobré náladě. Někdy zase na viděnou. Věra Skoupilová, Blanka...